skip to Main Content
Support of advies nodig? contact@hvho.nl 06-51 357 754

Dit is de disclaimer van Hart voor het ondernemerschap.

1. Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt, dus ook de blogs en de vlogs, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van Hart voor het ondernemerschap en haar bloggers. Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze website staat, mag je gebruiken, zoveel je wilt en waarvoor je wilt. Zolang je er maar duidelijk bij vermeld dat je het afgekeken hebt van Hart voor het ondernemerschap en/of een specifieke blogger. Een link naar deze site kunnen we erg waarderen!

2. Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is Hart voor het ondernemerschap aansprakelijk voor gedoe dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons of onze bloggers, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie.Uiteraard zullen we er alles aan doen dat te voorkomen, snel te herstellen. Het melden van zaken kan via contact@hvho.nl. We zijn niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Hart voor het ondernemerschap is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Hart voor het ondernemerschap gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Hart voor het ondernemerschap van toepassing.

E-maildisclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van Hart voor het ondernemerschap ontvangt: Alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Hart voor het ondernemerschap is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Hart voor het ondernemerschap de mail verstuurd heeft.

Back To Top