skip to Main Content
Support of advies nodig? contact@hvho.nl 06-51 357 754

1. Inschrijving

  • Inschrijving voor trainingen, seminars, webinars geschiedt door aanmelding via de website van Hart van het ondernemerschap www.hvho.nl.
  • Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Hart voor het ondernemerschap (SoetHart) de inschrijving heeft ontvangen. Ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van zijn/haar inschrijving heeft ontvangen.
  • Hart voor het ondernemerschap zal binnen 24 uur na ontvangst van het inschrijfformulier, betaling van een training, seminar, webinar de bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen.
  • Inbegrepen bij de kosten voor een programma zijn: trainingsmaterialen en begeleiding tijdens de duur van een training of seminar. Reis-, verblijfs- en annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

2. Aansprakelijkheid

Hart voor het ondernemerschap is niet verantwoordelijk voor en te allen tijde gevrijwaard van de gevolgen van gebeurtenissen die kunnen voortvloeien uit de geestelijke gezondheid van een deelnemer en/of diens verslaving.

3. Betaling

Betaling van de factuur inzake deelname aan een training, seminar, webinar moet vóór aanvang zijn ontvangen door Hart voor het ondernemerschap. Tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

4. Annuleren

  • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk tot 14 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Bij annulering later dan 2 weken (14 dagen) na ontvangst van de factuur, is voor aanvang van het programma het gehele bedrag verschuldigd.
  • Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende training, seminar, webinar is ingeschreven. Opgave van vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van een training, seminar, webinar.
Back To Top